Co děláme?

Hlavním výrobním programem společnosti Anotex jsou návleky na RTG přístroje a sondy, kryty na kamerové systémy, určené jako ochrana proti kontaminaci v chirurgickém prostředí a dále různé typy záchytných vaků a kapes pro sběr tekutin v průběhu operačních zákroků. Výše uvedené výrobky dodáváme v široké škále modifikací a variant. V případě specifických požadavků klienta nám naše vybavení umožňuje přizpůsobit výrobek tak, aby přesně vyhovoval zadaným potřebám. Většina naší produkce putuje na trh jako součást obsáhlejších operačních setů a tak k dalšímu zpracování výrobky opouštějí prostory firmy v nesterilní formě. V případě požadavku zákazníka na sterilní výrobek zajišťujeme jeho sterilizaci prostřednictvím našeho distribučního partnera.

Historie

Naše společnost byla založena v roce 1998. Výrobní program se od počátku zaměřuje na zpracování výrobků z polyethylenu, jejichž množství a typová škála se od počátku široce rozrostly. Významným krokem v rozvoji společnosti bylo získání evropské certifikací ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN 9001 v roce 2009. Zároveň s tím jsme obhájili také certifikační značku pro naše výrobky, čímž byla společnosti otevřena cesta na evropský trh. Od roku 2011 společnost využívá nové výrobní prostory, splňující přísnější požadavky norem na čisté výrobní prostory, díky kterým bylo možné také rozšířit škálu výrobků. V současné době se zaměřujeme na modernizaci vybavení výroby, abychom mohli ještě lépe vyhovět potřebám našich klientů.

Naši klienti

Již od počátku spolupracujeme nejen s jednotlivými klinikami ale také s významnými distributory zdravotnických potřeb na našem trhu. Naším majoritním odběratelem je společnost PANEP, s.r.o., která zapracovává naše výrobky také do svých operačních setů jak pro tuzemský trh, tak pro trhy zahraniční. Naší filozofií je vyhovět klientům nejen z hlediska jeho potřeb, kvality a rychlé dodávky, ale také velmi dbáme na udržování dobrých obchodních vztahů a vzájemné loajality.